اخذ ویزای توریستی عمان

  1. ویزای توریستی عمان (اعتبار : یک ماه، دوره اقامت: حداکثر 10 روز)
  2. ویزای توریستی عمان (اعتبار : شش ماه، دوره اقامت: حداکثر یک ماه)
  3. ویزای توریستی چند بار ورود عمان (اعتبار : یک سال، دوره اقامت: حداکثر 30 روز)